Algab Eesti haridusasutuste põrandate olukorda kaardistav uuring

Kuupäev:21.08.2014 / Autor:Brit Vister

PRESSITEADE / 18.08.2014.  Alates esmaspäevast, 18. augustist algab Eesti Sisearhitektide Liidu (ESL) ja Lincona koostöös üleriigiline uuring, millega kaardistatakse Eesti haridusasutuste põrandakatete seisukord. Uuringu tulemused selguvad oktoobrikuuks.

Eesti Sisearhitektide Liidu juhatuse liikme Ivi-Els Schneideri sõnul ei ole eriti palju uuritud Eesti õppeasutuste ergonoomikat ning sobilike materjalide kasutamist klassiruumides, kus lapsed suure osa oma ajast veedavad. “Kuna õppeasutuste kogu sisearhitektuurilise koosluse uurimine on liialt ajamahukas, otsustasime alustada põrandakatete seisukorra ja materjalide kaardistamisest,” ütles Ivi-Els Schneider. “Puutun isiklikult kokku mitme õppeasutustega ja näen, kui erinevad on sisearhitektuurilised lahendused ja materjalivalik ning üldine olukord. Lasteasutuse puhul ei ole see ainult maitse ning esteetika küsimus, vaid ebasobiv materjal võib olla lastele ebaturvaline või isegi ohtlik.”

Lincona juhatuse esimehe Olavi Tuisu selgitusel võib ajaproovile vastu pidanud Eesti-aegne laudpõrand mõnes maakoolis, näiteks Vääna mõisakoolis või Tõrva gümnaasiumis, olla parem lahendus kui valesti valitud kaasaegne põrandakattematerjal. “Sagedasemad probleemid valesti valitud põrandakatte puhul on selle ootamatult kiire kulumine ning efektiivse hooldamise puudumisel tekkiv sügav määrdumine,” rääkis Tuisk. “Põrandakatte puhul on väga oluline selle lihtne puhastatavus ja üldine hügieen, sest näiteks lasteaedades istuvad lapsed tihti mängides maas ning sobiv põrandakate on väga oluline. Näiteks tootja Tarkett ftalaadivabad PVC katted on kaasaegse tehnoloogia tippsaavutus, ühendades endas rohelise tootmisviisi, kõrge vastupidavuse ja vähese hooldusvajaduse.“

Küsimustik saadetakse e-posti teel Eesti üldharidusasutustele alates lasteaedadest ja algkoolidest kuni gümnaasiumite ja erikoolideni. Uuringus osalenute hulgast loositakse välja kolm õppeasutust, kes saavad tasuta ühte klassiruumi uue kaasaegse põrandakatte. Auhind sisaldab sisearhitekti nõuandeid sobiva lahenduse valikuks, põrandakattematerjali Lincona esindatavalt põrandakattetootjalt Tarkett ning kogu paigaldustööd.

Eesti Sisearhitektide Liidu eesmärk on arendada kodumaist sisearhitektuuri, hoolitseda sisearhitektuuri pärandi säilimise ning sisearhitektuuri arengu uurimise ja teadliku suunamise eest. 20. novembril 1990. aastal asutatud liit ühendab 179 sisearhitekti.                                                                                                                                          

1992. aastal asutatud Lincona Põrandakeskus on Eesti suurim põrandakatete maaletooja ja müüja. Ettevõtte eesmärk on tarbijatele ning sisearhitektidele pakkuda mitmekesist, põnevat ning kaasaegset põrandakatete valikut. Linconal on kuus esindust üle Eesti ning ettevõte annab tööd 50 inimesele. Aastal 2013 oli ettevõtte käive 11 mln eurot.

 

Lisainfo:

Ivi-Els Schneider

Eesti Sisearhitektide Liit

info@esl.ee

+372 5065713

 

Olavi Tuisk

Lincona Konsult AS

olavi.tuisk@lincona.ee

+372 50 49 667

ПРЕСС-СООБЩЕНИЕ / 18.08.2014

Начинается исследование состояния напольных покрытий в учебных заведениях Эстонии


С понедельника, 18 августа, начинается общегосударственное исследование, проводимое Эстонским союзом архитекторов интерьера (ESL) совместно с компанией Lincona, в ходе которого будут картографироваться состояние напольных покрытий в учебных заведениях Эстонии. Результаты исследования станут известны в октябре.

По словам члена правления Эстонского союза архитекторов интерьера Иви-Элс Шнейдер, эргономика учебных заведений в Эстонии изучена не очень хорошо, в том числе и использование подходящих материалов в помещениях, где дети проводят большую часть своего времени. «Поскольку исследование всего интерьера учебных заведений достаточно объемная по времени работа, мы решили начать с картографирования состояния и материалов напольных покрытий», – сказала Иви-Элс Шнейдер. «Я лично имею дело с несколькими учебными заведениями и вижу, насколько в них разные интерьерные решения и выбор материалов, а также общее состояние помещений. В случае детских заведений это не вопрос не только вкуса и эстетики, но здоровья – неподходящий материал может быть небезопасен и даже опасен для детей»

Как объяснил председатель правления АО Lincona Олави Туйск, в некоторых сельских школах прошедший проверку временем дощатый пол начала прошлого века, например в Вяэнаской школе или Тырваской гимназии, может быть лучшим решением, чем неверно выбранный современный материал напольного покрытия. «Более частые проблемы в случае неверно выбранного напольного покрытия – это неожиданно быстрый износ, а также глубокое загрязнение при отсутствии эффективного ухода», – рассказал Туйск. «Для напольных покрытий очень важна легкая очистка и общая гигиена, потому что, например, в детских садах дети часто играют сидя на полу, и подходящее напольное покрытие очень важно. Например, PVC-покрытия без фталатов от производителя Tarkett – это достижение современных технологий, совмещающие в себе экологический способ производства, высокую прочность и низкую потребность в уходе».

Опросник будет рассылаться по электронной почте общеобразовательным заведениям Эстонии, начиная с детских садов и начальных школ, и заканчивая гимназиями и спецшколами. Среди всех участников исследования в результате розыгрыша будут выбраны три учебных заведения, которые бесплатно получат напольное покрытие для одного классного помещения. Приз включает в себя советы архитектора интерьера насчет подходящего решения, материал напольного покрытия от представителя Lincona – производителя напольных покрытий Tarkett, а также вся работа по укладке.

Целью Эстонского союза архитекторов интерьера является развивать отечественную архитектуру интерьера, заботиться о сохранении наследия архитектуры интерьеры и  изучении её развития и научных направлений. Основанный 20 ноября 1990 года союз объединяет 179 архитекторов интерьера.

Основанный в 1992 году Lincona Põrandakeskus является крупнейшим в Эстонии импортером и продавцом напольных покрытий. Целью предприятия является предложить потребителям и архитекторам интерьера разнообразный, интересный и современный выбор. Lincona имеет шесть представительств по всей Эстонии, предприятие предоставляет работу 50 сотрудникам. Оборот предприятия в 2013 году составил 11 миллионов евро.                                                                                                                                           

 

Дополнительная информация:

Иви-Элс Шнейдер

Эстонский союз архитекторов интерьера

info@esl.ee

+372 5065713

 

Олави Туйск

АО Lincona Konsult

olavi.tuisk@lincona.ee

+372 50 49 667